Voorwaarden

Trike Centrum Rijnmond

Voorwaarden en regels voor de huurovereenkomst

Valhelm verplicht het niet dragen van een helm is voor eigen risico van de huurder

1. Rijbewijs

1.1 De huurder moet minimaal 3 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B en deze tonen bij het afhalen van de trike.
1.2 De huurder moet minimaal 24 jaar oud zijn.

2. Verzekering

2.1 De trike is All-Risk verzekerd.
2.2 De borgsom bedraagt € 500.- gelijk aan het eigen risico (Contant te betalen).
2.3 Bij gebruik van alcohol, drugs of medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden, kan bij schade het totale schadebedrag op de huurder worden verhaald.
2.4 De verhuurder is niet aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van de huurder of persoonlijk letsel ontstaan bij gebruik van de trike
2.5 Bij een ongeval waarbij schade ontstaat aan het voertuig schakelt de huurder/bestuurder altijd de politie in, zodat deze de ongevalssituatie kan vastleggen en de schuldvraag kan vaststellen.
2.6 Bij nalaten hiervan wordt het hele schadebedrag verhaald op de huurder.
2.7 Het door de politie opgemaakte proces-verbaal is bindend voor beide partijen.
2.8 Ook is men verplicht foto`s van de ongeval`s situatie te maken.
2.9 Bij het toe brengen van schade aan het voertuig worden de nodige reparatiedagen bij de huurder in rekening gebracht als extra huurdagen, minus 10% van het huurbedrag per dag.
2.10 De trike mag niet door derden worden bestuurd, veroorzaakt deze een ongeval dan is de huurder aansprakelijk
voor het schade bedrag.

3. Parkeren en Verkeersregels

3.4Het rijden van wedstrijden etc. Met de trike is verboden.

3.1 Het is verboden het voertuig s`avonds na zonsondergang en s`ochtends voor zonsopgang te parkeren langs de openbare weg i.v.m. diefstal, vernieling etc.
3.2 Om schade door derden te voorkomen, moet u bij parkeren de trike altijd binnen uw gezichtsveld houden, en de sleutel uit het contact slot halen.
3.3 Verkeersovertredingen zijn voor rekening van de huurder.
3.5 Er mag alleen gereden worden op verharde wegen.

4.Pech

4.1 Bij pech zowel thuis als onderweg kunt u zich melden bij de verhuurder
4.2 Tel. 06 5234 5275 of bij de ANWB Tel. 0800-0888 (lidmaatschap voor eigen risico huurder).

5. Algemeen

5.1 De brandstof van de trike is euro95 de tank inhoud is voldoende voor ongeveer 200km.
5.2 De trike word aan u afgegeven met een volle tank brandstof deze dient u bij terugkomst ook met een volle tank weer in te leveren de kosten hiervan zijn voor de huurder, bij het niet naleven hiervan door de verhuurder € 3.00 per liter in rekening gebracht.
5.3 De carburatie motor is voorzien van 15 w 40 motorolie, voor gebruik dient men het oliepeil te controleren.
5.4 Wanneer de trike later dan afgesproken tijd door de huurder wordt afgeleverd, wordt € 25.- per uur in rekening gebracht.
5.5 Schade en de hieraan verbonden kosten ontstaan door het niet naleven van de regels en voorwaarden van de huurovereenkomst worden aan de huurder in rekening gebracht.
5.6 Het eigen risico voor mechanische schade aan de trike bedraagt €500,- + de huurprijs voor de aantal gehuurde dagen, er word geen restitutie verleend op de huurprijs.

6. Ontbinding van de huur

6.1 De verhuurder is ten alle tijden gerechtigd de huurovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit te stellen van de trike, bij het niet naleven van de voorwaarden en regels van de huurovereenkomst.